ULTIMELE ŞTIRI

Orarul semestrului I (licență) începând cu 14.10.2019 [descarcă]

Orarul semestrului I (master) începând cu 19.10.2019 [descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Trafic:

Vizitator:

Studii universitare de licenţă

Specializarea de studii universitare de licenţă Informatică din cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a fost înfiinţată pe baza Raportului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare nr. RC P062/370A din 4 iulie 2000 şi a Hotărârii Guvernului Nr. 1215/29.11.2000, în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, acreditată prin Legea nr. 484/2002. Conform Raportului ARACIS nr. 6744/09.07.2009, a Raportului Departamentului de Evaluare din ARACIS nr. 6807/29.10.2015 şi HG 158/29.03.2018 (modificată şi completată prin HG 692/05.09.2018), acreditarea este valabilă pentru:

 • domeniul: Informatică
 • specializarea: Informatică
 • forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • durata studiilor: 3 ani (180 credite)
 • număr locuri: 75
[ mai multe ]
Studii universitare de masterat

Absolvenţii de studii universitare de licenţă au la dispoziţie, în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, două masterate acreditate (Raportul ARACIS nr. 7461/11.12.2008 şi HG 185/04.04.2018 (modificată şi completată prin HG 691/05.09.2018), în domeniul Informatică:

 • Administrarea sistemelor distribuite
 • Web-design
[ mai multe ]
Cadrele didactice

Informaţii despre compunerea corpului profesoral al facultăţii.

Departamentul de Informatică

Informaţii despre compunerea Departamentului de Informatică.

Consiliul facultăţii

Informaţii despre compunerea şi activitatea Consiliului facultăţii.

Concursuri pe posturi didactice

Informaţii despre organizarea şi desfăţurarea de concursuri pentru ocuparea de posturi didactice .

Baza materială

La facultatea noastră baza materială este una de vârf, fiind superioară multor facultăţi de profil, cu tradiţie. Dispunem de spaţiu propriu la etajul al doilea al clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, unde se găsesc decanatul, secretariatul, sălile de curs/seminar, laboratoarele de informatică şi de cercetare (toate încăperile dotate cu aer condiţionat).

Pentru susţinerea activităţii de curs, studenţii noştri au la dispoziţie două amfiteatre în clădirea "Cantina" a universităţii, aflată la un minut de sediul facultăţii. Cele 2 săli de curs şi seminar din facultate (201, 202) sunt dotate cu calculator, proiector audio-video BenQ MX613ST şi tablă interactivă Smart Technologies SmartBoard 660 de 64”.

Cele 6 laboratoare de informatică (203-208) sunt dotate cu 72 de PC-uri thinclient Wyse C50LE sau clasice i5, cea mai recentă dotare fiind din vara anului 2015.

Laboratoarele de cercetare 209 şi 210 sunt dotate cu 16 PC-uri P4 3 GHz/Celeron 2,6 GHz, DVD-RW, scannere Benq S2W 3300U, imprimate.

Studenţii au la dispoziţie o reţea structurată, Internet prin fibră optică, cu acces liber în laboratoare şi Internet între orele 9-21.


[ mai multe ]
Consultaţii şi audienţe

Programul de consultații ale cadrelor didactice respectiv de audiențe la conducerea Facultății, pe perioada semestrului II al anului universitar 2018/2019 este organizat după cum urmează:

- programul de permanenţă al cadrelor didactice:

 Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
09-13


13-1717-21

- programul de consultaţii ale cadrelor didactice:

 Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
09-11
11-13
13-15
14-16 / Conf.dr.
T.Karnyanszky
15-17
17-19
19-21

- programul de audienţe la conducerea Facultăţii (citeşte regulament):

   Luni MarţiMiercuriJoi Vineri
  12-14
  Decan
  Lect.dr. F.Pintea
  15-16
  Decan
  Lect.dr. F.Pintea
  16-17
  Director Dept.
  Lect.dr. O.Vale