ULTIMELE ŞTIRI

Orarul semestrului I (licență) începând cu 14.10.2019 [descarcă]

Orarul semestrului I (master) începând cu 19.10.2019 [descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Trafic:

Vizitator:

Admitere 2019

Concursul de admitere pentru anul universitar 2019/2020 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Perioada de înscriere: 06-26 septembrie 2019
Concurs: 27 septembrie 2019 ora 10:00 sala 202
Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2019 ora 11
Depunere contestații: 27 septembrie 2019, la secretariatul facultății.
Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 27 septembrie 2019
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-30 septembrie 2019. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Detalii: Admitere 2019

Citiţi şi: Admitere 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Masteranzi

În anul universitar 2019/2020, în domeniul Informatică, se regăsesc masteranzii admişi începând cu anul universitar 2019/2020.

 • Administrarea Sistemelor Distribuite: anul I.
 • Absolvenţi

  Absolvenţii facultăţii noastre provin din următoarele promoţii:

  Administrarea sistemelor distribuite: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

  Web-design: 2019, 2018, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

  Web Design pentru e-Society: 2010

  Reglementări legale

  Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Regulament privind organizarea admiterii:
        2019/2020 | 2017/2018
 • Metodologie privind organizarea admiterii:
        2019/2020
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind finalizarea studiilor:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017
 • Structura anului universitar 2019/2020
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 01.10.2019 - 22.12.2019 şi 06.01.2020 - 19.01.2020
  -semestrul II: 17.02.2020 - 12.04.2020 și 20.04.2020 - 31.05.2020 (din care, pentru anii terminali: 18.05.2020 - 31.05.2020 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 20.01.2020 - 09.02.2020
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 17.02.2020 - 23.02.2020
  -sesiune de examene de vară: 01.06.2020 - 21.06.2020
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 22.06.2020 - 28.06.2020
  -sesiune de reexaminări: 31.08.2020 - 13.09.2020 (pentru anii terminali: 29.06.2020 - 05.07.2020)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2019: 03.02.2020 - 09.02.2020
  -sesiune de vară 2020: 06.07.2020 - 19.07.2020
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 23.12.2019 - 05.01.2020
  -vacanţă intersemestrială: 10.02.2020 - 16.02.2020
  -vacanţă de Paști: 13.04.2020 - 19.04.2020
  -vacanţă de vară: 29.06.2020 - 30.08.2020

  Detalii: Structura anului universitar 2019/2020
  Citiţi şi: Structura anului universitar 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

  Planul de învăţământ 2019/2020

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2019/2020 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite 2019/2020: urmează
 • Detalii despre disciplinele din Planul de învăţământ urmează

 • Orar 2019/2020
  • Orarul semestrului I valabil din 19.10.2019 [descarcă]
  Examene 2019/2020
  • urmează
  Disertaţie - IULIE 2019

  METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

  I. DISPOZIŢII GENERALE

  1.1. Examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT) se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (OMENCS 6125/2016 modificat prin OMEN 5643/2017) şi reglementărilor proprii ale universităţii (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara).

  1.2. Finalizarea studiilor universitare de licenţă la FCIA se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
  a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) - scris;
  Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.
  b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - oral.
  Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  1.3. Finalizarea studiilor universitare de master la FCIA se realizează prin examen de disertaţie, care constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - oral, prin care se evaluează cunoştinţele fundamentale şi de specialitate ale masteranzilor (10 credite).
  Scopul lucrării de disertaţie este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  Citiţi şi: Disertatie iul.2019 | sep.2018 | iul.2018 | sep.2017 | iul.2017 | sep.2016 | iul.2016 | sep.2015 | iul.2015 | feb.2014 | iul.2013 | feb.2013

  Taxe 2019/2020

  Taxa anuală este de 2.800 lei şi se achită esalonat, în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1400 de lei, în perioada 23.09.2019 - 18.10.2019
  • Rata II, 500 de lei, în perioada 18.11.2019 - 13.12.2019
  • Rata III, 500 de lei, în perioada 17.02.2020 - 13.03.2020
  • Rata IV, 400 de lei, în perioada 13.04.2020 - 08.05.2020

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 2800 = 700 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.10.2019 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.10.2019 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 20.03.2020 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în perioada 23.09.2019 - 18.10.2019.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 10-16) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Citiţi şi: Regulament Taxe 2019/2020

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Cazare şi servirea mesei

  Despre posibilităţile de cazare şi servire a mesei oferite de universitate - vezi detalii.

  Servicii medicale

  Despre serviciile medicale oferite de universitate - vezi detalii.