Sesiune de examene și restanțe de iarnă
24.01 - 13.02.2022 |
21.02 - 27.02.2022
Licență
Examene | Restanțe |

Master
Examene | Restanțe
Vacanță intersemestrială
14.02-20.02

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Activitatea didactică

Cadrele didactice ale Facultăţii au elaborat numeroase materiale didactice, care se constituie în suporturi pentru cursuri şi laboratoare.

[ mai multe ]
Activitatea de cercetare

Activitatea ştiinţifică a membrilor departamentului este concretizată în participări la conferinţe, simpozioane, articole şi studii.

[ mai multe ]
Proiecte

Activitatea colectivului departamentului este completată de participarea la diferite proiecte derulate de universitate.

[ mai multe ]
Anale. Seria Informatică

Revista Anale. Seria Informatică, revistă editată de facultatea noastră, a fost fondată în anul 2003 de către un colectiv de cercetători ai Facultăţii, fiind o revistă internaţională cu apariţie anuală.

Mai multe detalii: http://anale-informatica.tibiscus.ro
Centru de cercetare

Începând cu vara lui 2008, în cadrul Facultăţii funcţionează Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Tehnologică în Informatică Aplicată (CCSITIA), o structură care reuneşte cadre didactice, cercetători, masteranzi şi studenţi din facultate sau din afara ei.

Mai multe detalii: http://fcia.tibiscus.ro/ccsitia/
Cerc studenţesc

În facultate funcţionează "Cercul studenţesc pentru dezvoltarea materialelor educaţionale folosind GeoGebra", înfiinţat în anul 2009 şi coordonat de către colega noastră Alexandra Emilia Fortiş. Acesta realizează prezentări GeoGebra, workshop-uri cu ocazia conferinţelor şi simpozioanelor ştiinţifice, iar studenţii participanţi pot realiza lucrări de licenţă sau disertaţie cu tematică specifică.

Comisie consultativă

Începând cu toamna lui 2008, în cadrul Facultăţii funcţionează Comisia Consultativă Curriculară (CCC), o structură care reuneşte reprezentanţi ai mediului academic şi de afaceri din Timişoara.

Crearea acestei comisii are ca scop analiza dezvoltării cunoaşterii şi tehnologiei din domeniul informaticii, analiza pieţei muncii şi a calificărilor, pentru a propune metode de implementare a schimbărilor care se produc în profilurile calificărilor în organizarea programelor de studio oferite de facultate.

Înfiinţarea CCC s-a făcut prin decizie a Rectorului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Componenţa actualizată a CCC este prezentată în decizia Rectorului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Asigurarea calităţii

La nivelul Facultăţii funcţionează Comisia Calităţii, formată din:

  • Lect.dr. Simona Angela Apostol - responsabil
  • Lect.dr. Florentina Anica Pintea - membru
  • Stud. Beniamin Oneţ - membru
Detalii suplimentare: Membri | Strategie universitate | Regulament facultate | Plan de măsuri | Rezultate evaluări
Biblioteca Universităţii

Biblioteca Universităţii dispune de un fond de carte compus din aproape 70.000 volume, reviste de specialitate şi ziare. Pentru disciplinele aflate în Planul de învatamânt al Facultăţii, biblioteca dispune de aproape 2.000 de cărţi de specialitate.

[ mai multe ]
Colaborări

În anul 2003 s-a organizat, în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată, prima Sesiune de Comunicări Ştiinţifice, sub genericul „Actualităţi şi perspective în hard şi soft”, care a devenit o tradiţie în anii impari. În anul 2004 facultatea a fost co-organizator al Simpozionului Internaţional „Competiţie şi Integrare. Noua Europă” împreună cu Fundaţia Truvist Enterprising din Olanda. Începând cu anul 2006, în anii pari facultatea organizează Conferinţa Internaţională „XA – European Conference on Computer Science & Applications”.

Începând cu anul 2006, cadre didactice ale facultăţii, iar din anul universitar 2007/2008 cadre didactice şi studenţi au fost incluşi într-un program ERASMUS cu Universitatea din Emden (Germania) cuprinzând stagii de pregătire, schimb de cadre didactice şi studenţi. Începând cu anul universitar 2012/2013, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara a încheiat un acord instituţional de tip ERASMUS cu Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", prin care, în perioada 2012-2014, câte doi studenţi sau masteranzi ai facultăţii noastre pot beneficia, în fiecare an universitar, de bursă de studii pentru o perioadă de 6 luni la Departamento di Informatica al universităţii italiene. Acesta este cel de-al 8-lea acord ERASMUS încheiat de facultatea noastră.


[ mai multe ]