Orare sem II - an universitar 2023-2024
- Orar Licență FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Master FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
❕❕❕ Planificarea sesiunii de restanțe
Februarie 2024


Licență Info.
Master ASD


Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Activitatea didactică

Cadrele didactice ale Facultăţii au elaborat numeroase materiale didactice, care se constituie în suporturi pentru cursuri şi laboratoare.

[ mai multe ]
Activitatea de cercetare

Activitatea ştiinţifică a membrilor departamentului este concretizată în participări la conferinţe, simpozioane, articole şi studii.

[ mai multe ]
Proiecte

Activitatea colectivului departamentului este completată de participarea la diferite proiecte derulate de universitate.

[ mai multe ]
Anale. Seria Informatică

Revista Anale. Seria Informatică, revistă editată de facultatea noastră, a fost fondată în anul 2003 de către un colectiv de cercetători ai Facultăţii, fiind o revistă internaţională cu apariţie anuală.

Mai multe detalii: http://anale-informatica.tibiscus.ro
Centru de cercetare

În cadrul Facultăţii funcţionează Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Tehnologică în Informatică Aplicată (CCSITIA), o structură care reuneşte cadre didactice, cercetători, masteranzi şi studenţi din facultate sau din afara ei.

Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM)

Centrul de Cercetare Media Morphosis (CCMM)

[vizitează]
Asigurarea calităţii
Subcomisia pentru evaluarea și asigurarea Calităţii la nivel de facultate - Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată

2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

  • Președinte: Conf.dr. Laurențiu Dan Lacrămă (d.lacrama@tibiscus.ro)
  • Membri: Lect.dr. Simona Angela Apostol (s.apostol@tibiscus.ro)
  • Stud. Stana Cristian
2020-2021

  • Președinte: Conf.dr. Laurențiu Dan Lacrămă (d.lacrama@tibiscus.ro)
  • Membri: Lect.dr. Simona Angela Apostol (s.apostol@tibiscus.ro)
  • Stud. Mirel-Sorin Șerban
Rapoarte de evaluare internă a calității FCIA: Rezultate evaluări
Biblioteca

Biblioteca Universităţii dispune de un fond de carte compus din aproape 70.000 volume, reviste de specialitate şi ziare. Pentru disciplinele aflate în Planul de învatamânt al Facultăţii, biblioteca dispune de peste 2.000 de cărţi de specialitate.

[ mai multe ]

Biblioteca dispune de o suprafață de 200 mp cu săli de studiu, abonamente la jurnalele prin Protocolul de colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen Todoran - [Vezi] .
Colaborări

În cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată, au loc Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice, sub genericul „Actualităţi şi perspective în hard şi soft”, care a devenit o tradiţie în anii impari. În anul 2004 facultatea a fost co-organizator al Simpozionului Internaţional „Competiţie şi Integrare. Noua Europă” împreună cu Fundaţia Truvist Enterprising din Olanda. Începând cu anul 2006, în anii pari facultatea organizează Conferinţa Internaţională „XA – European Conference on Computer Science & Applications”.

Începând cu anul universitar 2008 cadre didactice şi studenţi au fost incluşi într-un program ERASMUS cu Universitatea din Emden (Germania) cuprinzând stagii de pregătire, schimb de cadre didactice şi studenţi. Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara a încheiat un acord instituţional de tip ERASMUS cu Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", prin care, în perioada 2012-2014, câte doi studenţi sau masteranzi ai facultăţii noastre pot beneficia, în fiecare an universitar, de bursă de studii pentru o perioadă de 6 luni la Departamento di Informatica al universităţii italiene. Acesta este cel de-al 8-lea acord ERASMUS încheiat de facultatea noastră.

Din anul 2021 Erasmus+ a fost redeschis prin Carta Erasmus+ 2021-2027, iar în Ianuarie 2023 au fost cadre didactice de la fiecare facultate în mobilitate de training în Spania, Badalona la DAE Association.

Din 2019, prin facultatea noastră are loc Simpozionul Național al studenților, lucrările prezentate fiind publicate în Revista Creative APPS - [Vezi] .