Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


În anul 2003 s-a organizat, în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată, prima Sesiune de Comunicări Ştiinţifice, sub genericul „Actualităţi şi perspective în hard şi soft”, care a devenit o tradiţie în anii impari. În anul 2004 facultatea a fost co-organizator al Simpozionului Internaţional „Competiţie şi Integrare. Noua Europă” împreună cu Fundaţia Truvist Enterprising din Olanda. Începând cu anul 2006, în anii pari facultatea organizează Conferinţa Internaţională „XA – European Conference on Computer Science & Applications”.

De asemenea, cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată desfăşoară o intensă activitate de cercetare ştiinţifică, aceasta materializându-se prin participări la diverse manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate, cum ar fi:

 • SYNASC – International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms fos Scientific Computing – Universitatea de Vest din Timişoara
 • International Conference on Non-Conventional Technologies – Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Universitatea „Politehnica” din Timişoara
 • International Conference on Advanced Materials and Technologies – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Politehnica” din Timişoara
 • TMCR – Tehnologii Moderne, Calitate şi restructurare – Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea din Chişinău
 • QMHE – Seminarul Internaţional „Managementul Calităţii în Învăţământul Superior” – Iaşi
 • EADIM Instructors Network Conference – Viena
 • NEUREL – Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineeering – Universitatea din Belgrad
 • Conferinţa „Contemporary Issues of Economy and Enterprise Management”, „Strategy” Institute for Entrepreneurship - Dnipropetrovsk

  Începând cu anul 2006, cadre didactice ale facultăţii, iar din anul universitar 2007/2008 cadre didactice şi studenţi au fost incluşi într-un program ERASMUS cu Universitatea din Emden (Germania) cuprinzând stagii de pregătire, schimb de cadre didactice şi studenţi. Începând cu anul universitar 2012/2013, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara a încheiat un acord instituţional de tip ERASMUS cu Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", prin care, în perioada 2012-2014, câte doi studenţi sau masteranzi ai facultăţii noastre pot beneficia, în fiecare an universitar, de bursă de studii pentru o perioadă de 6 luni la Departamento di Informatica al universităţii italiene.

  Acesta este cel de-al 8-lea acord ERASMUS încheiat de facultatea noastră, lista completă a universităţilor / instituţiilor partenere fiind, în anul universitar 2012/2013, următoarea:

 • University of Applied Science, Emden (Germania)
 • “De Montfort” University, Leicester (Anglia)
 • Université de Picardie Jules Verne (Franţa)
 • Université Paris-Est Marne-la-Valée (Franţa)
 • Université Paris-Sud 11, Orsay (Franţa)
 • Universitaria – Centro de Practicás, Barcelona (Spania) – pentru practică
 • Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma (Italia)

  Mai jos puteţi urmări o imagine cu studenţii Valentin-Florin Fuioagă (an I licenţă), Cristian-Sebastian-Florin Selejan (an I licenţă) şi Florina-Cătălina Petrea (an I master), aflaţi într-un grant de practică la Barcelona (Spania), în timpul unei vizite a conducerii universităţii, reprezentată de conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă: