Revenire la sistemul de învățământ față în față

Adresa ME nr.71/DGIU/08.03.2022 [Vezi]

Hotărâre Senat UTT
HS nr.59/15-03-2022 [Vezi]
❕❕❕ Reexaminări
05.09-16.09.2022
Licență + Master ASD | Reexaminări

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site
admitere.tibiscus.ro 2021

Admitere iulie/septembrie 2022


Lista candidaților / Admitere Licență - Sesiunea iulie 2022 Vezi


Lista candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2022, la domeniul de licență Informatică Vezi


Metodologie FCIA Admitere 2022-2023 Aici


Taxe UTT 2022-2023 Aici


ACTE DOSAR Aici

Concursul de admitere pentru anul universitar 2022/2023 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:


Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 27 iunie - 27 iulie 2022
Concurs şi afişarea rezultatelor: 28 iulie 2022
Depunere contestații: 28 iulie 2022, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale: 30 iulie 2022
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 28-29 iulie 2022, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2022/2023. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare în 28-29 iulie, între orele 10-15 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804

Candidații care fac plata confirmării în cont, sunt rugați să trimită poză cu dovada plății la adresa de email fcia@tibiscus.ro

Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși, iar locurile vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2022.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
Perioada de înscriere: 01-27 septembrie 2022
Concurs şi afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2022
Depunere contestații: 28 septembrie 2022, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale: 30 septembrie 2022
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 28-29 septembrie 2022, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2022/2023. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.


Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare până în 30 septembrie, între orele 10-15 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804


Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși.
Înmatriculare pentru continuarea studiilor 2022

Înmatricularea în vederea continuării studiilor la specializarea Informatică se referă la studenţii care au parcurs total sau parţial un program de studii autorizat sau acreditat şi doresc continuarea studiilor în vederea finalizării acestora.

În vederea înmatriculării, candidatul urmează a se înscrie la examenul de admitere completând suplimentar o cerere de recunoaştere a creditelor la care se ataşează actele doveditoare ale perioadei de studii efectuate (foaie matricolă parţială, situaţie şcolară parţială etc.), în perioada 01-27 iulie 2022 sau 01-28 septembrie 2022, urmând să se încheie procedura de echivalare a studiilor şi eventual departajarea candidaţilor, dacă numărul acestora depăşeşte capacitatea de şcolarizare.