Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre siteAPHS2013 - ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN HARD ŞI SOFT
Ediţia a 7-a

Timişoara, România, 24 Mai 2013SCOP:

A 7-a ediţie a Conferinţei Internaţionale APHS - Actualităţi şi Perspective în Hard şi Soft, desfăşurată sub ediga Academiei Române - Filiala Timiş, în cadrul Zilelor Academice Timişene 2013, intenţionează să stimuleze activitatea de cercetare şi să stabilească interacţiuni între cadre didactice, cercetători, studenţi şi specialişti în domeniul informaticii şi informaticii aplicate din România şi între aceştia şi cei din afara ţării. Invităm autorii să trimită studii teoretice sau aplicative, oferind astfel audienţei interesate interpretări şi analize ale celor mai recente abordări şi rezultate în domeniile menţionate.

CALENDAR:

15.04.2013 - Trimiterea lucrării în extenso / posterului
01.05.2013 - Notificarea acceptării
15.05.2013 - Trimiterea lucrării în forma finală
15.05.2013 - Înregistrarea în vederea participării

SUBIECTE DE INTERES:

• Algoritmi & Complexitate
• Matematică computaţională
• Programare
• Informatică economică
• Informatică medicală
• Inginerie Hard & Soft
• Sisteme de operare
• Societatea informaţională

Workshop GeoGebra
• Învăţarea matematicii cu GeoGebra
• Învăţarea altor discipline cu Geogebra
• Adaptarea curriculei la utilizarea GeoGebra
• Teorie şi practică în educaţia matematică
• Perspective internaţionale folosind GeoGebra

Workshop Multimedia
• Baze de date multimedia
• Metode multimedia de învăţare
• Aplicaţii multimedia
• Aplicaţii multimedia pentru telefonia mobilă
• Web-Design

MODERATOR GENERAL:

• Dan Laurenţiu Lacrămă, Universitatea “Tibiscus” din Timişoara

MODERATORI WORKSHOP

• Alexandra Emilia Fortiş, GeoGebra Institute of Timişoara, Romania
• Florin Alexa, Universitatea "Politehnica" din Timişoara

MODERATORI PROGRAM

• Tiberiu Marius Karnyanszky, Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
• Angela Simona Apostol, Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
• Florentina Anica Pintea, Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
• Olivia Anne Marie Vale, Universitatea “Tibiscus” din Timişoara

PUBLICARE:

Lucrările acceptate vor fi publicate într-un volum al revistei "Anale. Seria Informatică" / „Annals. Computer Science Series”, indexată în Ebsco şi Index Copernicus (ICV: 5.07) şi clasificată B+ de către CNCSIS (pentru numerele anterioare ale reviste vă invităm să vizitaţi http://anale-informatica.tibiscus.ro).

TAXE:

TP1: Participanţi (autori, coautori) cu cazare, include: certificat de participare / materialele conferinţei / volumul conferinţei / participare la toate secţiunile şi activităţile conferinţei / apă şi cafea / cină / o noapte la hotel 3* = 500 lei.
TP2: Participanţi (autori, coautori) fără cazare, include: certificat de participare / materialele conferinţei / volumul conferinţei / participare la o anumită secţiune / apă şi cafea / cină = 200 lei.
TP3: Participanţi care nu pot fi prezenţi, include: volumul conferinţei = 50 lei.
TP4: Participanţi la secţiunea "Poster" = 0 lei.