Orare sem II - an universitar 2023-2024
- Orar Licență FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Master FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
❕❕❕ Planificarea sesiunii de restanțe
Februarie 2024


Licență Info.
Master ASD


Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Consiliul Facultăţii

Conf.univ.dr. Cipriana-Irinel Sava

Decan / Președinte Consiliul Facultății

[ profil ]
Conf.univ.dr. Florentina-Anica Pintea

Președinte Senat UTT

[ profil ]
Conf.univ.dr. Dan Laurenţiu Lacrămă
[ profil ]
Lect.univ.dr. Angela-Simona Apostol
[ profil ]
Conf.univ.dr.
Alin Daniel MUNTEANU
[ profil ]
Stud. Dragomirescu Jan
Stud. Stana Cristian-Florinel