Orare sem II - an universitar 2023-2024
- Orar Licență FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Master FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
❕❕❕ Planificarea sesiunii de restanțe
Februarie 2024


Licență Info.
Master ASD


Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Consiliul Departamentului de Informatică

Lect.dr.
Nicolae SEIMEANU
Director departament
[ CV ]
Conf.univ.dr.
Cipriana-Irinel Sava
Decan interimar
[ profil ]
Conf.univ.dr.
Florentina-Anica Pintea
Președinte Senat UTT
[ profil ]