Orare sem II - an universitar 2022-2023
- Orar.L FCIA sem.II [Vezi]
- Orar.M FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
Mobilitate Erasmus+
Barcelona (24-28 Aprilie 2023) Vezi
www.erasmus.tibiscus.ro

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Lucian Luca (1951-2010)

Conferenţiar universitar [ mai mult ]
> oct.1979-sept.1990 asistent, Universitatea de Vest
> oct.1990-iun.1999 lector, Universitatea de Vest
> iun.1999-iun.2003 lector, Universitatea "Tibiscus"
> iul.2003- conferenţiar, Universitatea "Tibiscus"
- Decanul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată
(2004-2010)

 • Doctor în Informatică - 2002 [ mai mult ]
  Teza de doctorat: "Gestiunea proceselor"
  Conducător de doctorat: Prof.dr. Ştefan Măruşter
  Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică-Mecanică, 1974
  Masterat, specializarea Cercetări Operaţionale, 1975

 • Domenii de competenţă:
      Sisteme de operare
      Arhitectura calculatoarelor
      Baze de date
      Informatică aplicată

 • Cursuri predate: peste 30 [ mai mult ]
  > Arhitectura calculatoarelor
  > Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare
  > Baze de date
  > Birotică
  > Birotică şi corespondenţă
  > Calculatoare paralele
  > Informatică
  > Informatică aplicată
  > Informatică-Editare de texte
  > Internet-Intranet
  > Introducere în informatică
  > Limbaje de programare concurentă
  > Limbaje de programare pentru sisteme distribuite
  > Pachete de programe în conducerea producţiei
  > Prelucrarea şi interpretarea datelor în sisteme informatice
  > Sisteme de operare
  > Sisteme de operare distribuite
  > Sisteme de operare pentru minicalculatoare
  > Sisteme de operare şi arhitectură sisteme
  > Sisteme de operare şi teleprelucrarea datelor
  > Tehnoredactare computerizată
  > ş.a.
   
 • Activitate ştiinţifică:
      13 cursuri şi îndrumătoare de laborator [ mai mult ]
  > Bazele Informaticii. Programarea în ASSIRIS-1980
  > Bazele Informaticii. Programarea în ASSIRIS-1982
  > Sisteme de operare şi teleprelucrarea datelor-1984
  > Sisteme de operare şi teleprelucrarea datelor-1986
  > Interfaţa dintre limbajele de programare ASSIRIS-FORTRAN-COBOL-1986
  > Proiectarea şi utilizarea bazelor de date. SGBD Socrate-1988
  > Sisteme de operare pentru microcalculatoare. Sistemul de operare CP/M-1990
  > Sisteme de programe pentru minicalculatoare. Sistemul de operare MIX-1990
  > Sisteme de operare pentru microcalculatoare. Sistemul de operare CP/M-1991
  > Sisteme de operare-1994
  > Sisteme de operare. UNIX-1997
  > Baze de date distribuite-2009
  > Programarea sistemelor în timp real-2009
      24 cărţi, apărute la diferite edituri din ţară [ mai mult ]
  > Paradox. Limbajul PAL, Ed.Mirton, 1995
  > Baze de date orientate pe obiecte, Ed.Mirton, 1996
  > Sistemul de operare Unix, Ed.Mirton, 1998
  > Informatică pentru definitivare şi grad, Ed.Vest, 1998
  > Sisteme de operare, Ed.Mirton, 1999
  > Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare, Ed.Mirton, 2000
  > Informatică aplicată, Ed.Mirton, 2001
  > Birotică, Ed.Eubeea, 2002
  > Sistemul de operare Solaris, Ed.Mirton, 2003
  > HTML. Ghid practic în crearea paginilor de Internet, Ed.Augusta, 2003
  > Spaţii de procese fuzzy, Ed.Mirton, 2003
  > Microsoft Word ... în 14 lecţii, Ed.Mirton, 2003
  > Microsoft Excel şi PowerPoint ... în 14 lecţii, Ed.Mirton, 2003
  > Bazele Informaticii, Ed. Mirton, 2005
  > Sisteme de operare distribuite, Ed. Mirton, 2005
  > Tehnologii pentru comerţ electronic, Ed. Mirton, 2005
  > Unix, Ed. Mirton, 2005
  > Analiza şi evaluarea performanţelor, Ed. Augusta, 2005
  > Calculatoare paralele, Ed. Augusta, 2005
  > Tehnologii Web, Ed. Mirton, 2006
  > Limbaje de programare concurentă, Ed. Mirton, 2006
  > Limbaje de programare distribuită, Ed. Mirton, 2007
  > Proiectare asistată de calculator, Ed. Mirton, 2007
  > Ingineria proceselor stohastice, Ed. Mirton, 2007
      60 articole şi comunicări ştiinţifice [ mai mult ]
  > Analele Universităţii "Tibiscus", Seria Informatică
  > Analele Universităţii "Tibiscus", Seria Ştiinţe Economice
  > Conferinţele Naţionale de cibernetică-Ed.Academiei
  > Conferinţele Naţionale de organizare
  > Revista de cibernetică, ASE Bucureşti
  > SIAN, Universitatea de Vest
  > Studii de Economie, Universitatea de Vest
   
 • Distincţii
      ordinul "Meritul pentru Învăţământ" în grad de cavaler (2004)

 • Căsătorit, 2 băieţi [ mai mult ]
  Soţia: Sorina Carmen
  > Absolventă a Fac. de Matematică, Univ. de Vest, 1985
  > Absolventă a Fac. de Ştiinţe Economice, Univ. "Tibiscus", 2003
  > Absolventă a Cursului Postuniversitar de Informatică Distribuită, Univ. de Vest, 1997
  > Doctorand în economie, specializarea Management, 2003
  Băieţii: Lucian, Liviu
  > Absolvenţi ai Fac. de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Univ. „Tibiscus”, 2008
  > Angajaţi la Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
   
 • Hobby:
      sport: fotbal (fotbal-tenis), tenis, baschet, tenis de masă, badminton
      colecţie de cărţi poştale ilustrate (până în 1965)