Orare sem II - an universitar 2022-2023
- Orar.L FCIA sem.II [Vezi]
- Orar.M FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
Mobilitate Erasmus+
Barcelona (24-28 Aprilie 2023) Vezi
www.erasmus.tibiscus.ro

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


losif TOROK

Lector universitar
Departamentul de Discipline Transversale (DDT)
CV [vezi]
Listă lucrări [vezi]

 • Doctor în marketing / Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Științe Economice
 • Absolvent Specializarea la masterat: - specializarea: Management în sport.
  Studii postuniversitare de specializare: Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Educație Fizică și Sport/disciplina Baschet
 • Domenii de competenţă:
       Atletism. Tehnica probelor
       Baschet
       Tehnologia instruirii
       Metodica predării atletismului în școală
       Orientare și turism
 • Alte Aptitudini și competențe
       Fotbal, Atletism, Baschet, Schi, Înot,Tenis de câmp, Badminton, Activități turistice de aventură.
 • E-mail:
       iosif.torok@tibiscus.ro