Orare sem II - an universitar 2023-2024
- Orar Licență FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Master FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
❕❕❕ Planificarea sesiunii de restanțe
Februarie 2024


Licență Info.
Master ASD


Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site
Finalizare studii 2022-2023
Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare studii 2022-2023 [Vezi]

Procedura de antiplagiat [Vezi]

Cerere susținere licență [Vezi]

Cerere susținere disertație [Vezi]

Declarație de autenticitate a lucrării de finalizare studii [Vezi]

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023
Calendarul examenului de licență / disertaţie septembrie 2023 [Vezi]

Comisii licență / disertație Septembrie 2023 [Vezi]

Planificare Licenta Septembrie 2023 - Proba scrisa [Vezi]

Planificarea prezentărilor - Disertație ASD Sesiunea Septembrie 2023 - 27.09.2023 [Vezi]

Rezultate Licenta Septembrie 2023 - Proba scrisa [Vezi]

Rezultate Licenta Septembrie2023 - Rezultate finale - 27.09.2023 [Vezi]

Rezultate Disertație ASD Septembrie2023 - Rezultate finale - 27.09.2023 [Vezi]

SESIUNEA IULIE 2023
Calendarul examenului de licență / disertaţie iulie 2023 [Vezi]

Comisii licență / disertație Iulie 2023 [Vezi]

Actualizare Comisie licență Iulie 2023 [Vezi]

Rezultate Competența Lingvistică [Vezi]

Planificare Licenta Iulie 2023 - Proba scrisa [Vezi]

Rezultate Licenta Iulie 2023 - Proba scrisa [Vezi]

Planificarea prezentărilor - Licență Sesiunea Iulie 2023 - 18.07.2023 [Vezi]

Rezultate Licenta Iulie 2023 - Rezultate finale - 18.07.2023 [Vezi]

Planificarea prezentărilor - Disertație ASD Sesiunea Iulie 2023 - 19.07.2023 [Vezi]

Rezultate Disertație ASD Iulie 2023 - 19.07.2023 [Vezi]

Finalizare studii 2021-2022

Comisii de finalizare studii - iulie 2022

(Anexa 3 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare studii 2021-2022) [Vezi]

COMPONENŢA comisiei de licență Informatică - Iulie 2022

Comisia de examen:
Preşedinte: conf.univ.dr. Florentina Anica PINTEA - decan
Membri: conf.univ.dr. Laurenţiu Dan LACRĂMĂ
conf.univ.dr. Alin Daniel MUNTEANU
lect.univ.dr. Simona Angela APOSTOL
Secretar: lect.univ.dr. Valentin Lucian CIORBA

Comisia de contestaţii:
lect.univ.dr. Olivia Anne Marie VALE
lect.univ.dr. Tania PETCOVICI – Departam. Discipline Transversale


COMPONENŢA comisiei de master ASD - Iulie 2022

Comisia de examen:
Preşedinte: conf.univ.dr. Florentina Anica PINTEA - decan
Membri: conf.univ.dr. Laurenţiu Dan LACRĂMĂ
conf.univ.dr. Alin Daniel MUNTEANU
lect.univ.dr. Simona Angela APOSTOL
Secretar: lect.univ.dr. Olivia Anne Marie VALE

Comisia de contestaţii:
lect.univ.dr. Valentin Lucian CIORBA
lect.univ.dr. Tania PETCOVICI – Departam. Discipline Transversale


CALENDARUL examenului de licență / disertaţie iulie 2022

(Anexa 4 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare studii 2021-2022) [Vezi]

11.07.2022 – 13.07.2022
Înscrieri la examenul de licență/ disertație

13.07.2022, orele 18:00 - 19:00
-examen de competență lingvistică

13.07.2022, ora 19:00
- afişarea tabelelor cu planificarea susţinerii probei teoretice la Licență
Planificare Licenta Iulie 2022 - Proba scrisa [Vezi]

- afișarea tabelelor cu planificarea susținerii lucrărilor de disertație
Planificare disertație Iulie 2022[Vezi]

Joi 14.07.2022
17:00 – 18:00 - susţinerea probei teoretice la Licență
20:00 - afişarea rezultatelor și a tabelelor cu planificarea susţinerii lucrărilor de licență

Rezultate după proba scrisă [Vezi]

PREZENTAREA la examen pentru absolvenţii înscrişi la examenul de licenţă / 15 iulie 2022 [Vezi]

Vineri 15.07.2022
08:00-09:00 - depunere și soluționare contestații
09:00-21:00 - susținerea lucrărilor de licență
21:00 - afișarea rezultatelor examenului de licență

Rezultate finale licenta Sesiunea iulie 2022 [Vezi]

Sâmbătă 16.07.2022
09:00-12:00 - susținerea lucrărilor de disertație master ASD
13:00 - afișarea rezultatelor examenului de disertație

Promovati [Vezi]

Luni 18.07.2022, orele 12:00-15:00
- absolvenţii care au promovat examenul de licență pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţine loc de Diplomă de licență, până la eliberarea acesteia
- absolvenţii care au promovat examenul de disertație pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţine loc de Diplomă de master, până la eliberarea acesteia