Orare sem II - an universitar 2022-2023
- Orar.L FCIA sem.II [Vezi]
- Orar.M FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
Mobilitate Erasmus+
Barcelona (24-28 Aprilie 2023) Vezi
www.erasmus.tibiscus.ro

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site
Studenţi 2022/2023

În anul universitar 2022-2023, la specializarea Informatică, se regăsesc următoarele grupe de studiu:

 • anul I - tutor: Lect.univ.dr. Angela Simona APOSTOL
 • anul II - tutor: Conf.univ.dr. Laurențiu Dan LACRĂMĂ
 • anul III - tutor: Asist.univ. Tabita Ligia PINTEA
Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Metodologie privind organizarea admiterii FCIA:
        2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020
 • Regulament privind taxele de studii:
        2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2022/2023 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
 • Regulament privind practica de specialitate:
        2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 |
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2022/2023 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
 • Metodologie FCIA privind finalizarea studiilor:
        2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
 • Structura anului universitar
  Structura anului universitar 2022-2023

  Activitate didactică:
     -semestrul I: 03.10.2022 - 23.12.2022 (12 săptămâni) şi 09.01.2023 - 22.01.2023 (2 săptămâni)
     -semestrul II:
         20.02.2023 - 16.04.2023 (8 săptămâni) și 24.04.2023 - 04.06.2023 (6 săptămâni)- pentru anii neterminali
        20.02.2023 - 16.04.2023 (8 săptămâni) și 24.04.2023 - 21.05.2023 (4 săptămâni) - pentru anii terminali + 22.05.2023 - 04.06.2023 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
     -sesiune de examene de iarnă: 23.01.2023 - 12.02.2023
        -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 20.02.2023 - 26.02.2023
     -sesiune de examene de vară: 05.06.2023 – 25.06.2023
        -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 26.06.2023 - 02.07.2023
     -sesiune de reexaminări pentru anii neterminali: 04.09.2023 – 17.09.2023
     -sesiune de reexaminări pentru anii terminali: 03.07.2023 – 09.07.2023
  Examene de disertaţie:
     -sesiunea de iarnă aferentă disertaţiei pentru anul univ. 2021-2022: 30.01.2023 - 05.02.2023
     -sesiune de vară (disertație) pentru anul univ. 2022-2023: 10.07.2023 - 23.07.2023
  Vacanţe:
     -vacanţa de iarnă: 24.12.2022 - 08.01.2023
     -vacanţă intersemestrială: 13.02.2023 - 19.02.2023
     -vacanţă: 17.04.2023 – 23.04.2023
     -vacanţă de vară: 03.07.2023 – 31.08.2023

  Mai multe detalii vezi: Structura anului universitar 2022/2023| 2021/2022| 2020/2021| 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016

  Plan de învăţământ
  Prezentare program Licența 2022-2025 Vezi
 • Plan de învăţământ 2022-2025 Vezi
 • Fișele disciplinelor din Planul de învăţământ
          Fise discipline 2022-2023

 • Prezentare program Licența 2021-2024 Vezi
 • Plan de învăţământ 2021-2024 Vezi
 • Fișele disciplinelor din Planul de învăţământ
          Fise discipline 2021-2022

 • Prezentare program Licența 2020-2023 Vezi
 • Plan de învăţământ 2020-2023 Vezi
 • Fișele disciplinelor din Planul de învăţământ
          Fise discipline 2020-2021
 • Orar 2022-2023
  • Orar FCIA semestrul I [vezi]
  •   Orar Sport sem. I [vezi]

  • Orar FCIA semestrul II [vezi]
  •   Orar Sport sem. II [vezi]
  Frecvența didactica pentru studenti 2022-2023
  • Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) pentru anul universitar 2022-2023, Cap.IV, Art 11(2) ”la lucrările de laborator, proiecte şi lucrări practice prezența este obligatorie. Cadrele didactice pot cere prezența obligatorie şi la un anumit număr de cursuri și seminarii, comunicat la începutul fiecărui semestru de studii”. [Vezi]
  Opționale 2022/2023
  •   Opționale an I semestrul II [urmeaza]

  • Opționale an II semestrul I [vezi]
  •   Opționale an II semestrul II [vezi]

  • Opționale an III semestrul I [vezi]
  •   Opționale an III semestrul II [vezi]
  Examene 2022/2023
  Licență
  Examene | Restanțe |

  Finalizare studii -- Examen de Licenţă
  Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență se vor desfășura după Metodologia organizării sesiunii și examenelor de finalizare Studii [urmează]

  Indicații privind lucrarea de licență
  Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă de aici [vezi]


  TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ 2022-2023


  Conf.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă
  1-2. Aplicaţii/jocuri interactive în Java
  3. Baze de date comerciale
  4. Baze de date multimedia
  5. Prelucrarea imaginilor în Java
  6. Multimedia în Java
  7. Programarea dispozitivelor mobile
  8-10. Teme la alegere

  Conf.dr. Alin Daniel Munteanu
  1. Aplicaţii şi tehnologii pentru sisteme mobile
  2. Tehnologii de securitate pentru sisteme mobile
  3. Tehnologii de securitate în cadrul reţelelor de calculatoare
  4. Securitatea datelor în sisteme cloud
  5. Audit şi monitorizare în securitatea informatică
  6. Aplicaţii ale dispozitivelor mobile într-o firmă de distribuţie
  7. Baze de date utilizate în sistemele informatice geografice
  8-10. Teme la alegere

  Conf.dr. Florentina Anica Pintea
  1-3. Aplicaţii web realizate cu diverse tehnologii (WordPress, Smarty, Joomla)
  4. Aplicaţie web realizată cu ajutorul triadei PHP, MySQL, Apache
  5. Aplicație pentru gestionarea și administrarea unei firme
  6-7. Aplicaţii pentru dispozitive mobile
  8-9. Prelucrarea imaginilor
  10. Temă propusă de studenţi

  Lect.dr. Angela Simona Apostol
  1. Simularea reţelelor de calculatoare cu Packet Tracer
  2. Cloud and Virtualization
  3. Cloud-Storage Management
  4. Administrarea serverelor de date cu Windows Server
  5. Realizarea aplicaţiilor Web cu diverse tehnologii
  6-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Valentin Lucian Ciorba
  1. Aplicație Web, iOS și Android în administare clienți, produse & maintenance într-o firmă
  2. Aplicație Inginerie Software și Project Management pentru o firmă
  3. Platformă Web, iOS și Android pentru canale PayPerView în streaming live video/radio
  4. Platformă eLearning pentru cursuri online utilizând soluții open-source gratuite de comunicare și implementare
  5. Platformă Web, iOS și Android consultații online
  6. Implementarea unui chatbots specializat în comunicarea online pentru un anumit domeniu de activitate în limba română cu învățare automată, Machine Learning
  7. Aplicație de conversie în limba română Text/Voce în libajul semnelor pentru persoane cu deficiențe de auz
  8. Aplicație de control prin Inteligența Artificială în Smart Homes sau alte funcționalități specifice IoT
  9. Implementare Inteligența Artificială în prelucare imagini foto sau video (prelucrare, filtrare, upscaling, animații etc.)
  10. Temă la alegere

  Taxe 2022/2023

  Taxa anuală este de 3.900 lei şi se achită în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 2100 de lei, Până la data de 30.09.2022 (anul I)
  • Rata I, 2100 de lei, Până la data de 07.10.2022 (anii II si III)
  • Rata II, 600 de lei, Până la data de 09.12.2022
  • Rata III, 600 de lei, Până la data de 10.03.2023
  • Rata IV, 600 de lei, Până la data de 12.05.2023

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 3900 = 975 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 07.10.2022 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 07.10.2022 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 10.03.2023 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 50% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 15% din valoarea taxei, dacă plata se realizează până la data de 30.06.2022.

  La plata integrală a taxei pentru anul I de studiu (licență și master) până la data de 30.09.2022 se obține securizarea locului ocupat în urma admiterii

  Pentru achitarea integrala a taxei anuale pentru studii, prevazută la punctul 1.1 si 1.2, se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în intervalul de timp prevăzut pentru achitarea primei rate (30.09.2022-07.10.2022).

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 10-15) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6
  Banca Transilvania
  IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX
  SWIFT: BTRLRO22

  Detalii: Regulament taxe 2022/2023

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Oferte locuri de muncă

  Prin intermediul parteneriatului pe care Universitatea "Tibiscus" din Timişoara în derulează cu Compania Ladoburn Europe LTD din Cipru, care implementează în Romania platforma JOOBLE, iată câteva oferte de locuri de muncă:

 • Job-uri part time
 • Oferte în Timişoara

  AvalancheJob Portal  Portal de locuri de muncă Ready University cu 0 costuri.
  Control total asupra locurilor de muncă vacante postate de Avalanchejob.
  Universitatea poate posta locuri de muncă ale propriilor parteneri.
  Universitatea poate vedea CV-urile studenților, locurile de muncă pe care le-au aplicat și locurile de muncă ale acestora.

 • Why-AvalancheJob
 • Presentation-Univ-Avalanche

  ADRESE

 • Jobtrust

  SOCIAL MEDIA JOBTRUST:
 • www.instagram.com/jobtrust
 • www.facebook.com/jobtrust
 • twitter.com/job_trust

  SOCIAL MEDIA AVALANCHEJOB:
 • www.instagram.com/avalanchejob
 • www.facebook.com/avalanchejobs
 • twitter.com/avalanchejob