Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


Admitere iulie/septembrie 2021


Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

ACTE DOSAR Aici

Concursul de admitere pentru anul universitar 2021/2022 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:


Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 01-29 iulie 2021
Concurs şi afişarea rezultatelor: 30 iulie 2021
Depunere contestații: 30 iulie 2021, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 30 iulie 2021
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29-30 iulie 2021, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2022. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare în 29-30 iulie, între orele 10-15 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804

Candidații care fac plata confirmării în cont, sunt rugați să trimită poză cu dovada plății la adresa de email florentina.pintea@tibiscus.ro
Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși, iar locurile vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
Perioada de înscriere: 01-22 septembrie 2021
Concurs şi afişarea rezultatelor: 23 septembrie 2021
Depunere contestații: 23 septembrie 2021, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 30 septembrie 2021
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29-30 septembrie 2021, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2021/2022. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.


Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare până în 23 septembrie, între orele 10-15 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804


Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși.

Detalii: Admitere 2020

Citiţi şi Admitere 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Înmatriculare pentru continuarea studiilor 2021

Înmatricularea în vederea continuării studiilor la specializarea Informatică se referă la studenţii care au parcurs total sau parţial un program de studii autorizat sau acreditat şi doresc continuarea studiilor în vederea finalizării acestora.

În vederea înmatriculării, candidatul urmează a se înscrie la examenul de admitere completând suplimentar o cerere de recunoaştere a creditelor la care se ataşează actele doveditoare ale perioadei de studii efectuate (foaie matricolă parţială, situaţie şcolară parţială etc.), în perioada 01-29 iulie 2021 sau 01-23 septembrie 2021, urmând să se încheie procedura de echivalare a studiilor şi eventual departajarea candidaţilor, dacă numărul acestora depăşeşte capacitatea de şcolarizare.

Studenţi 2020/2021

În anul universitar 2020/2021, la specializarea Informatică, se regăsesc:

 • anul I - tutor: asist. Tabita Ligia PINTEA
 • anul II - tutor: lect.univ.dr. Olivia Anne-Marie VALE
Absolvenţi

Absolvenţii facultăţii noastre provin din următoarele promoţii:
      2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 (3 ani), 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Regulament privind practica de specialitate:
        2020/2021 |
 • Metodologie privind desfășurarea activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență/alertă și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții
        2020/2021 |
 • Regulament privind organizarea admiterii:
        2019/2020 | 2017/2018
 • Metodologie privind organizarea admiterii:
        2019/2020
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii:
        2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Metodologie FCIA privind finalizarea studiilor:
        2020 |
 • Structura anului universitar 2020/2021
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 05.10.2020 - 19.12.2020 şi 04.01.2021 - 24.01.2021
  -semestrul II: 22.02.2021 - 30.04.2021 și 10.05.2021 - 06.06.2021 (din care, pentru anii terminali: 23.05.2021 - 06.06.2021 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 25.01.2021 - 14.02.2021
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 22.02.2021 - 28.02.2021
  -sesiune de examene de vară: 07.06.2021 - 27.06.2021
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 28.06.2021 - 04.07.2021
  -sesiune de reexaminări: 01.09.2021 - 15.09.2021 (pentru anii terminali: 05.07.2021 - 11.07.2021)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2021: 01.02.2021 - 07.02.2021
  -sesiune de vară (disertatie) 2021: 14.07.2021 - 27.07.2021
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 20.12.2020 - 03.01.2021
  -vacanţă intersemestrială: 15.02.2021 - 21.02.2021
  -vacanţă: 01.05.2021 - 09.05.2021
  -vacanţă de vară: 05.07.2021 - 31.08.2021

  Detalii: Structura anului universitar 2020/2021

  Citiţi şi: Structura anului universitar 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

  Plan de învăţământ 2020/2021

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2020/2021 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă Informatică 2020/2021: descarcă
 • Fișele disciplinelor din Planul de învăţământ Fise discipline

 • Orar 2020/2021
  Examene 2020/2021
  • Planificarea sesiunii de colocvii și examene de vară an I (07.06.2021 - 27.06.2021) [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de colocvii și examene de vară an II (07.06.2021 - 27.06.2021) [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de restanțe an I (28.06.2021 - 04.07.2021) [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de restanțe an II (28.06.2021 - 04.07.2021) [descarcă]
  Licenţă
  Taxe 2021/2022

  Taxa anuală este de 3.700 lei şi se achită în trei perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1850 de lei, Până la data de 24.09.2021
  • Rata II, 925 de lei, Până la data de 03.12.2021
  • Rata III, 925 de lei, Până la data de 18.03.2022

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 3700 = 925 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.10.2021 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 15.10.2021 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.03.2022 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 15% din valoarea taxei, dacă plata se realizează până la data de 15.07.2021.

  La plata integrală a taxei pentru anul I de studiu (licență și master) până la data de 24.09.2021 se obține securizarea locului ocupat în urma admiterii

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 10-15) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Detalii: Regulament taxe 2021/2022
  Citiţi şi: Regulament Taxe 2020/2021

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Oferte locuri de muncă

  Prin intermediul parteneriatului pe care Universitatea "Tibiscus" din Timişoara în derulează cu Compania Ladoburn Europe LTD din Cipru, care implementează în Romania platforma JOOBLE, iată câteva oferte de locuri de muncă:

 • Job-uri part time
 • Oferte în Timişoara