Orare sem II - an universitar 2023-2024
- Orar Licență FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Master FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
❕❕❕ Planificarea sesiunii de restanțe
Februarie 2024


Licență Info.
Master ASD


Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site
Studenţi 2023/2024

În anul universitar 2023-2024, la specializarea Informatică, se regăsesc următoarele grupe de studiu:

 • anul I - tutor: Dan Pătrașcu-Baba
 • anul II - tutor: Lect.univ.dr. Angela Simona APOSTOL
 • anul III - tutor: Conf.univ.dr. Laurențiu Dan LACRĂMĂ
Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Metodologie privind organizarea admiterii FCIA:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020
 • Regulament privind taxele de studii:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
 • Regulament privind practica de specialitate:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 |
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
 • Metodologie FCIA privind finalizarea studiilor:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
 • Structura anului universitar
  Structura anului universitar 2023-2024 Vezi|

  Structura anului universitar 2022-2023 Vezi|

  Structura anului universitar 2021-2022 Vezi|

  Structura anului universitar 2020-2021 Vezi|

  Plan de învăţământ
  Prezentare program Licența 2023-2026 Vezi
 • Plan de învăţământ 2023-2026 Vezi
 • Fișele disciplinelor din Planul de învăţământ
          Fise discipline 2023-2024

 • Prezentare program Licența 2022-2025 Vezi
 • Plan de învăţământ 2022-2025 Vezi
 • Fișele disciplinelor din Planul de învăţământ
          Fise discipline 2022-2023

 • Prezentare program Licența 2021-2024 Vezi
 • Plan de învăţământ 2021-2024 Vezi
 • Fișele disciplinelor din Planul de învăţământ
          Fise discipline 2021-2022

 • Prezentare program Licența 2020-2023 Vezi
 • Plan de învăţământ 2020-2023 Vezi
 • Fișele disciplinelor din Planul de învăţământ
          Fise discipline 2020-2021
 • Orar 2023-2024
  • Orar FCIA semestrul I [vezi]
  •   Orar Sport sem. I [vezi]

  • Orar FCIA semestrul II [vezi]
  •   Orar Sport sem. II [vezi]
  Frecvența didactica pentru studenti 2023-2024
  • Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) pentru anul universitar 2023-2024, Cap.IV, Art 11(2) ”la lucrările de laborator, proiecte şi lucrări practice prezența este obligatorie. Cadrele didactice pot cere prezența obligatorie şi la un anumit număr de cursuri și seminarii, comunicat la începutul fiecărui semestru de studii”. [Vezi]
  Opționale 2023/2024 - urmeaza
  •   Opționale an I semestrul II [vezi]

  • Opționale an II semestrul I [vezi]
  •   Opționale an II semestrul II [vezi]

  • Opționale an III semestrul I [vezi]
  •   Opționale an III semestrul II [vezi]
  Examene 2023/2024
  Licență
  Examene An1 An2 An3

  Restanțe Urmeaza
  Finalizare studii -- Examen de Licenţă
  Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență se vor desfășura după Metodologia organizării sesiunii și examenelor de finalizare Studii [urmează]

  Indicații privind lucrarea de licență
  Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă de aici [vezi]


  TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ

  Conf.dr. Cipriana Sava
  1. Securitatea datelor în domeniul HORECA
  2. Sistem informatic de prelucrare a datelor într-o societate comercială
  3. Platformă online pentru gestionarea și administrarea unei firme
  4-10. Teme propuse de studenţi

  Conf.dr. Florentina Anica Pintea
  1-3. Aplicaţii web realizate cu diverse tehnologii (WordPress, Smarty, Joomla)
  4. Aplicaţie web realizată cu ajutorul triadei PHP, MySQL, Apache
  5. Aplicație pentru gestionarea și administrarea unei firme
  6-7. Aplicaţii pentru dispozitive mobile
  8-9. Prelucrarea imaginilor
  10. Temă propusă de studenţi

  Conf.dr. Victoria Iordan
  1. Criptosisteme cu chei publice Aplicații Java
  2. Programarea în reţea folosind Java
  3. Tehnologii web utilizate în realizarea de aplicaţii de comerţ electronic
  4. Dezvoltarea aplicațiilor de gestiune folosind tehnologii web
  5-10. Teme la propunerea studentului

  Conf.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă
  1-2. Aplicaţii/jocuri interactive în Java
  3. Baze de date comerciale
  4. Baze de date multimedia
  5. Prelucrarea imaginilor în Java
  6. Multimedia în Java
  7. Programarea dispozitivelor mobile
  8-10. Teme la alegere

  Conf.dr. Alin Daniel Munteanu
  1. Aplicaţii şi tehnologii pentru sisteme mobile
  2. Tehnologii de securitate pentru sisteme mobile
  3. Tehnologii de securitate în cadrul reţelelor de calculatoare
  4. Securitatea datelor în sisteme cloud
  5. Audit şi monitorizare în securitatea informatică
  6. Aplicaţii ale dispozitivelor mobile într-o firmă de distribuţie
  7. Baze de date utilizate în sistemele informatice geografice
  8-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Angela Simona Apostol
  1. Simularea reţelelor de calculatoare cu Packet Tracer
  2. Cloud and Virtualization
  3. Cloud-Storage Management
  4. Administrarea serverelor de date cu Windows Server
  5. Realizarea aplicaţiilor Web cu diverse tehnologii
  6-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Nicolae Seimeanu
  1. Continuitatea uniformă şi continuitatea punctuală a unei funcţii reale studiate cu ajutorul calculatorului
  2. Metode de aproximare a valorilor proprii ale unei matrice
  3. Algoritmi de optimizare multicriterială cu aplicaţii
  4. Metode de optimizare neliniară cu aplicaţii la probleme de echilibru şi teoria jocurilor
  5. Optimizare matematică. Condiţii de optimalitate şi dualitate
  6. Aplicaţie pentru interpretarea statistică a chestionarelor de calitate în universităţi
  7-10. Teme la alegere

  Taxe 2023/2024

  Taxa anuală este de 5.500 lei şi se achită în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 2500 de lei, Până la data de 30.09.2023 (anul I)
  • Rata I, 2500 de lei, Până la data de 13.10.2023 (anii II și III)
  • Rata II, 1000 de lei, Până la data de 08.12.2023
  • Rata III, 1000 de lei, Până la data de 08.03.2024
  • Rata IV, 1000 de lei, Până la data de 10.05.2024

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: este aceeași cu taxa de studii a anului terminal. Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 13.10.2023 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 13.10.2023 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 08.03.2024 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la achitarea integrală a taxei de școlarizare.

  La plata integrală a taxei se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în intervalul de timp prevăzut pentru achitarea primei rate (26.09.2023-13.10.2023).

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 10-15) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6
  Banca Transilvania
  IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX
  SWIFT: BTRLRO22

  Detalii: Regulament taxe 2023/2024

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Oferte locuri de muncă

  Prin intermediul parteneriatului pe care Universitatea "Tibiscus" din Timişoara în derulează cu Compania Ladoburn Europe LTD din Cipru, care implementează în Romania platforma JOOBLE, iată câteva oferte de locuri de muncă:

 • Job-uri part time
 • Oferte în Timişoara

  AvalancheJob Portal  Portal de locuri de muncă Ready University cu 0 costuri.
  Control total asupra locurilor de muncă vacante postate de Avalanchejob.
  Universitatea poate posta locuri de muncă ale propriilor parteneri.
  Universitatea poate vedea CV-urile studenților, locurile de muncă pe care le-au aplicat și locurile de muncă ale acestora.

 • Why-AvalancheJob
 • Presentation-Univ-Avalanche

  ADRESE

 • Jobtrust

  SOCIAL MEDIA JOBTRUST:
 • www.instagram.com/jobtrust
 • www.facebook.com/jobtrust
 • twitter.com/job_trust

  SOCIAL MEDIA AVALANCHEJOB:
 • www.instagram.com/avalanchejob
 • www.facebook.com/avalanchejobs
 • twitter.com/avalanchejob