Revenire la sistemul de învățământ față în față

Adresa ME nr.71/DGIU/08.03.2022 [Vezi]

Hotărâre Senat UTT
HS nr.59/15-03-2022 [Vezi]
❕❕❕ Sesiune de colocvii și examene de vară
30.05 - 26.06.2022
Licență | Examene
Master ASD | Examene
❕❕❕ Restanțe
27.06-03.07.2022
Licență + Master ASD | Restanțe

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site
Studenţi 2021/2022

În anul universitar 2021/2022, la specializarea Informatică, se regăsesc:

 • anul I - tutor: Conf.univ.dr. Laurențiu Dan LACRĂMĂ
 • anul II - tutor: asist. Tabita Ligia PINTEA
 • anul III - tutor: lect.univ.dr. Olivia Anne-Marie VALE
Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Metodologie privind organizarea admiterii FCIA:
        2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020
 • Regulament privind taxele de studii:
        2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament privind practica de specialitate:
        2021/2022 | 2020/2021 |
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Metodologie FCIA privind finalizarea studiilor:
        2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
 • Structura anului universitar 2021/2022
  Plan de învăţământ

  Planul de învăţământ este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă Informatică 2022/2023: urmează
 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă Informatică 2021/2022: descarcă
 • Fișele disciplinelor din Planul de învăţământ
          Fise discipline 2022-2023
          Fise discipline 2021-2022

 • Orar 2021/2022
  Opționale 2021/2022
  •   Opționale an I semestrul II [vezi]

  • Opționale an II semestrul I [vezi]
  •   Opționale an II semestrul II [vezi]

  • Opționale an III semestrul I [vezi]
  •   Opționale an III semestrul II [vezi]
  Examene 2021/2022
  Licență
  Examene | Restanțe |

  Finalizare studii -- Examen de Licenţă
  Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență se vor desfășura după Metodologia organizării sesiunii și examenelor de finalizare Studii [Metodologie]

  Indicații privind lucrarea de licență
  Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă de aici [GHID]


  TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ 2021-2022

  Prof.dr.ing. Marius Constantin Popescu
  1. Aplicație soft care sa genereze un flux video / camera virtuala
  2. Aplicații pentru telefoanele mobile
  3. Aplicație soft care transformă telefonul într-un scaner portabil
  4. Photo editor pentru telefoanele mobile care prelucrează fotografii și selfie-uri
  5. Dispozitiv inteligent pentru dezinfectarea suprafețelor, a obiectelor și a încăperilor
  6-10. Teme la alegere

  Conf.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă
  1-2. Aplicaţii/jocuri interactive în Java
  3. Baze de date comerciale
  4. Baze de date multimedia
  5. Prelucrarea imaginilor în Java
  6. Multimedia în Java
  7. Programarea dispozitivelor mobile
  8-10. Teme la alegere

  Conf.dr. Alin Daniel Munteanu
  1. Aplicaţii şi tehnologii pentru sisteme mobile
  2. Tehnologii de securitate pentru sisteme mobile
  3. Tehnologii de securitate în cadrul reţelelor de calculatoare
  4. Securitatea datelor în sisteme cloud
  5. Audit şi monitorizare în securitatea informatică
  6. Aplicaţii ale dispozitivelor mobile într-o firmă de distribuţie
  7. Baze de date utilizate în sistemele informatice geografice
  8-10. Teme la alegere

  Conf.dr. Florentina Anica Pintea
  1-3. Aplicaţii web realizate cu diverse tehnologii (WordPress, Smarty, Joomla)
  4. Aplicaţie web realizată cu ajutorul triadei PHP, MySQL, Apache
  5. Gestionarea unei firme
  6-7. Aplicaţii pentru dispozitive mobile
  8-9. Prelucrarea imaginilor în Java
  10. Temă propusă de studenţi

  Lect.dr. Angela Simona Apostol
  1. Simularea reţelelor de calculatoare cu Packet Tracer
  2. Cloud and Virtualization
  3. Cloud-Storage Management
  4. Administrarea serverelor de date cu Windows Server
  5. Realizarea aplicaţiilor Web cu diverse tehnologii
  6-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Valentin Lucian Ciorba
  1. Realizarea aplicaţiilor Web cu diverse tehnologii
  2. Aplicații multimedia
  3-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Olivia Anne Marie Vale
  1. Continuitatea uniformă şi continuitatea punctuală a unei funcţii reale studiate cu ajutorul calculatorului
  2. Metode de aproximare a valorilor proprii ale unei matrice
  3. Algoritmi de optimizare multicriterială cu aplicaţii
  4. Metode de optimizare neliniară cu aplicaţii la probleme de echilibru şi teoria jocurilor
  5. Optimizare matematică. Condiţii de optimalitate şi dualitate
  6. Aplicaţie pentru interpretarea statistică a chestionarelor de calitate în universităţi
  7-10. Teme la alegere

  Taxe 2021/2022

  Taxa anuală este de 3.700 lei şi se achită în trei perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1850 de lei, Până la data de 24.09.2021
  • Rata II, 925 de lei, Până la data de 03.12.2021
  • Rata III, 925 de lei, Până la data de 18.03.2022

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 3700 = 925 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.10.2021 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 15.10.2021 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.03.2022 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 15% din valoarea taxei, dacă plata se realizează până la data de 15.07.2021.

  La plata integrală a taxei pentru anul I de studiu (licență și master) până la data de 24.09.2021 se obține securizarea locului ocupat în urma admiterii

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 10-15) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Detalii: Regulament taxe 2021/2022

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Oferte locuri de muncă

  Prin intermediul parteneriatului pe care Universitatea "Tibiscus" din Timişoara în derulează cu Compania Ladoburn Europe LTD din Cipru, care implementează în Romania platforma JOOBLE, iată câteva oferte de locuri de muncă:

 • Job-uri part time
 • Oferte în Timişoara