Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


CALENDARUL LICENŢEI
Februarie 2012
Luni 13.02.2012
12:00 - depunerea la secretariat a Dosarului complet de licenţă (copie legalizată certificat de naştere, diplomă de bacalaureat în original, poze, cerere de înscriere la licenţă, chitanţe de plata taxei de întocmire a dosarului+examen de competenţă lingvistică+taxa de examen)
- depunerea la secretariat a lucrării de licenţă
Miercuri 15.02.2012
13:00 - afişarea tabelelor cu planificarea susţinerii lucrării de licenţă şi a probei teoretice
Joi 16.02.2012
9:00 - 19:00 – susţinerea lucrării de licenţă şi a probei teoretice
Vineri 17.02.2012
11:00 - 15:00 – absolvenţii care au promovat examenul de licenţă pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de licenţă, până la eliberarea acesteia
Comisia de examen de licenţă (februarie 2012) : Comisia-licenta-2011.pdf
Metodologia organizării şi desfăşurării examenului de licenţă (februarie 2012) : Metodologie_licenta_2011.pdf


EXAMENUL DE LICENŢĂ
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ INFORMATICĂ
Februarie 2012


În conformitate cu dispoziţiile în vigoare, absolvenţii de la specializările universitare trebuie să prezinte la înscrierea la Examenul de licenţă un certificat de competenţă lingvistică (examen/colocviu de limbă străină, certificat TOEFEL, test de limbă străină).

Structura examenului de licenţă este următoarea:

a) Proba teoretică – examen de cunoştinţe fundamentale din domeniul specializării respective şi cunoştinţe de specialitate; (15 credite);
b) Prezentarea lucrării de licenţă / proiect de diplomă (15 credite).

La specializarea Informatică, proba teoretică, conţine întrebări din domeniile "Sisteme de operare", "Structuri de date", "Baze de date" şi "Programarea Orientată pe Obiecte".

Tematica celor patru domenii este următoarea:

 1. ALGORITMI, PROGRAMARE ŞI STRUCTURI DE DATE
  - Structuri de control în pseudocod;
  - Tipuri de date în C;
  - Constante şi variabile în C;
  - Operatori în C;
  - Controlul execuţiei programelor în C;
  - Instrucţiuni; structura programelor C; funcţii; comunicarea între funcţii;
  - Convenţia de apel C;
  - Pointeri; aritmetica pointerilor; tablori de pointeri; pointeri la funcţii;
  - Structuri; pointeri la structuri; tablouri de structuri; structuri cu autoreferire;
  - Tehnici de implementare a listelor liniare;
  - Structura de date de tip listă liniară dublu înlănţuită;
  - Structura de date de tip stivă;
  - Structura de date de tip coadă;
  - Structuri arborescente.
 2. BAZE DE DATE
  - Bazele de date în aplicaţii comerciale
  - Proiectarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
  - Limbajul SQL (dialectul MySQL)
  - Accesarea datelor
  - Optimizarea bazelor de date
 3. PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE (JAVA)
  - Noţiuni fundamentale de programare obiectuală
  - Atomii limbajului Java
  - Obiecte şi clase
  - Pachete de clase
  - Interfeţe
  - Manipularea excepţiilor
  - Aplicaţii Java în paginile Web
  - Multitasking
  - Java 2
  - Multimedia
  - Animaţia Java
 4. SISTEME DE OPERARE (UNIX)
  - Sistemul de operare MS-DOS; structura şi lansarea sistemului de operare; harta memoriei RAM; sistemul de întreruperi la PC-uri ; structura logică a unui disc MS-DOS ; specificarea fişierelor MS-DOS; intrări/ieşiri standard şi nestandard, filtre; principale comenzi MS-DOS; sistemul de operare Unix;
  - Definirea conceptului de sistem de operare; structura unui sistem de operare; interfaţa externă; funcţiile interfeţei interne şi nucleului; tratarea întreruperilor şi derutărilor;
  - Gestiunea memoriei; tipuri de memorie; gestionarea memoriei operative în sistemele cu monoprogramare; gestionarea memoriei operative în sistemele cu multiprogramare; memoria virtuală; structura şi gestiunea memoriei la PC-uri;
  - Gestiunea proceselor; principiile gestiunii proceselor; specificarea execuţiei concurente; comunicarea între procese prin variabile comune; comunicarea între procese prin mesaje;
  - Particularităţile programării în timp real prin limbaje concurente de nivel înalt; întreruperi; priorităţi; metodologie de elaborare a programelor în timp real;
  - Alte facilităţi utile programării în timp real; intrări/ieşiri la nivel scăzut; detectarea şi tratarea excepţiilor; accesul direct la timpul real.