Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi
Rezultate ADMITERE 2021
Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea septembrie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Licență, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Tabel cu candidații admiși - Master, la Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, sesiunea iulie 2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
Florentina Pintea

Despre site


Licenţă - iulie 2013

CALENDARUL LICENŢEI IULIE 2013

Luni 01.07.2013
09:00-12:00 - depunerea la secretariat a Dosarului complet de licenţă
- depunerea la secretariat a lucrării de licenţă, cu referatul cadrului didactic şi cu declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării
Sâmbătă 06.07.2013
10:00 - afişarea tabelelor cu planificarea probei teoretice şi a susţinerii lucrării de licenţă (vezi mai jos)
Luni 08.07.2013
09:00 - 10:00 – susţinerea probei teoretice - vezi repartiţia pe săli
10:00 - 18:00 – susţinerea lucrării de licenţă - vezi repartiţia pe ore
20:00 – afişarea rezultatelor examenului de licenţă - descarcă
Marţi 09.07.2013
12:00 - 15:00 – absolvenţii care au promovat examenul de licenţă pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de licenţă, până la eliberarea acesteia

DISCIPLINE PENTRU EXAMENUL DE CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI CUNOŞTINŢE DE SPECIALITATE

1. ALGORITMI, PROGRAMARE ŞI STRUCTURI DE DATE
- Structuri de control în pseudocod;
- Tipuri de date în C;
- Constante şi variabile în C;
- Operatori în C;
- Controlul execuţiei programelor în C;
- Instrucţiuni; structura programelor C; funcţii; comunicarea între funcţii;
- Convenţia de apel C;
- Pointeri; aritmetica pointerilor; tablori de pointeri; pointeri la funcţii;
- Structuri; pointeri la structuri; tablouri de structuri; structuri cu autoreferire;
- Tehnici de implementare a listelor liniare;
- Structura de date de tip listă liniară dublu înlănţuită;
- Structura de date de tip stivă;
- Structura de date de tip coadă;
- Structuri arborescente.

2. BAZE DE DATE
- Bazele de date în aplicaţii comerciale
- Proiectarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
- Limbajul SQL (dialectul MySQL)
- Accesarea datelor
- Optimizarea bazelor de date

3. PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE (JAVA)
- Noţiuni fundamentale de programare obiectuală
- Atomii limbajului Java
- Obiecte şi clase
- Pachete de clase
- Interfeţe
- Manipularea excepţiilor
- Aplicaţii Java în paginile Web
- Multitasking
- Java 2
- Multimedia
- Animaţia Java

4. SISTEME DE OPERARE (UNIX)
- Sistemul de operare MS-DOS; structura şi lansarea sistemului de operare; harta memoriei RAM; sistemul de întreruperi la PC-uri ; structura logică a unui disc MS-DOS ; specificarea fişierelor MS-DOS; intrări/ieşiri standard şi nestandard, filtre; principale comenzi MS-DOS; sistemul de operare Unix;
- Definirea conceptului de sistem de operare; structura unui sistem de operare; interfaţa externă; funcţiile interfeţei interne şi nucleului; tratarea întreruperilor şi derutărilor;
- Gestiunea memoriei; tipuri de memorie; gestionarea memoriei operative în sistemele cu monoprogramare; gestionarea memoriei operative în sistemele cu multiprogramare; memoria virtuală; structura şi gestiunea memoriei la PC-uri;
- Gestiunea proceselor; principiile gestiunii proceselor; specificarea execuţiei concurente; comunicarea între procese prin variabile comune; comunicarea între procese prin mesaje;
- Particularităţile programării în timp real prin limbaje concurente de nivel înalt; întreruperi; priorităţi; metodologie de elaborare a programelor în timp real;
- Alte facilităţi utile programării în timp real; intrări/ieşiri la nivel scăzut; detectarea şi tratarea excepţiilor; accesul direct la timpul real.

BIBLIOGRAFIE
[1] Chan M.C.; Griffith W.S.; Iasi F.A. – 1001 de secrete Java, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
[2] Connolly T.; Begg C.; Strachan A. – Baze de date, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
[3] DuBois P. – MySQL, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
[4] Iordan, V. – Algoritmi şi programare în C, Editura Eurostampa, Timişoara, 2006;
[5] Karnyanszky, T.M.; Lacrămă, D.L. – Baze de date-teorie şi aplicaţii, Editura Mirton Timişoara, 2003;
[6] Kernighan, B.; Ritchie D. – The C programming language, 2nd ed., Prentice Hall, 1988;
[7] Lacrămă, L.D. – Programarea orientată pe obiecte, Editura Helicon, Timişoara, 1999;
[8] Lacrămă, D.L.; Karnyanszky, T.M.; Deac, M. – Baze de date comerciale, Editura Mirton Timişoara, 2004;
[9] Lalani S.; Jamsa K. – Java-Biblioteca programatorului, Editura All, Timişoara, 1977
[10] Lemay L.; Cadenhead R. – Java 2 fără professor, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
[11] Luca, L.; Despi, I. – Sisteme de operare, Editura Mirton, Timişoara, 1999;
[12] Luca, L.; Streian, V. – Unix, Editura Mirton, Timişoara, 2005;
[13] Norton P.; Stanek W. – Limbajul Java, Editura Teora, Bucureşti, 1997;
[14] Pascu C.; Pascu A. – Dialecte SQL, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002;
[15] Popovici, P. – Structuri de date liniare şi arborescente, Editura Eubeea, 2000, 2003;
[16] Popovici, P. – Structuri de date liniare şi arborescent în C, Editura Eubeea, 2006;
[17] Sops D.; Vasilescu R. – Practica programării bazelor de date din limbaje de nivel înalt, Editura Eubeea, Timişoara, 1998;
[18] Streian, V.; Luca, L. – Sistemul de operare Unix, Editura Mirton, Timişoara, 1998;


INDICAŢII

  • Indicaţii de elaborare a lucrării de licenţă descarcă
  • Indicaţii de tehnoredactare a lucrării de licenţă descarcă

Citiţi şi: Licenţă februarie 2013
Citiţi şi: Licenţă februarie 2012